پمپ حرارتی گاز سوز

GHP- پمپ حرارتی گازی: یک محیط ECO-LOGIC
GHP lateral-prodottiمفهوم جدیدی از تهویه مطبوع توسط AISIN-TOYOTA توسعه داده می‌شود تا پاسخی عملی به سه نیاز از مهم‌ترین نیازهای زمان ما را ارائه دهد: ملاحظات زیست‌محیطی، حداکثر کارایی و صرفه‌جویی.پمپ حرارتی گازی (GHP) یک نوآوری عظیم در تهویه مطبوع محسوب می‌شود: گرمایش، سرمایش و تولید آب گرم خانگی برای هر محیط (خانه‌های شخصی، دفاتر، هتل‌ها، کارخانه‌ها). امروزه، می‌توان از انرژی پاکی که از به‌کارگیری گاز (گاز طبیعی یا LPG) بدست می‌آید، بهره برد؛ کمپرسورهای واحد بیرونی توسط یک موتور اندوترمیک به حرکت درمی‌آید و جایگزین مناسبی برای منبع تغذیه الکتریکی می‌باشند که با مزایای قابل‌توجه و متنوعی ازجمله، ملاحظات زیست‌محیطی و توانایی کار در شرایط سخت عملیاتی و صرفه‌جویی انرژی به‌منظور کاهش هزینه‌های عملیاتی همراه است. به‌این‌ترتیب، پایه‌گذاری یک حلقه مزیتی امکان‌پذیر می‌شود که در آن، هر عنصری – ازجمله اکولوژی، صرفه‌جویی، عملکرد – برای افزایش اثرات دیگران برای نتیجه بهینه کلی، شرکت داده می‌شود.AISIN GHP از موتورهای بسیار قابل‌اعتماد استفاده می‌کند که به‌طور خاص توسط TOYOTA طراحی‌شده است و کیفیتی استثنایی را تضمین می‌کند.