پرسش و پاسخ

GHP

سوال  : مصرف برق اين دستگاه چقدر است ؟ چقدر صرفه جويي در هزينه برق دارد ؟

پاسخ : حداكثر مصرف برق اين دستگاه GHP 900 وات معادل 5.5 آمپر بصورت تكفاز است و با فن كويل ها و پمپ سيركولاسيون حداكثر 1200 وات مصرف كل برق مورد نياز است . در حاليكه اگر از 2 دستگاه اسپليت يونيت با ظرفيت 32000 بي تي يو كه در مجموع معادل ظرفيت سرمايشي يك چيلر گازسوز است استفاده كنيد در حدود 8000 وات(8 كيلو وات ) مصرف برق داريد و حتماً بايد از برق 3 فاز استفاده كنيد .براساس محاسبات انجام شده توسط اين شركت اگر از اين دستگاه در هر روز بطور متوسط 16 ساعت و در تمام اوقات ماه (30روز) استفاده كنيد در پايان ماه حداكثر 200/000 ريال هزينه برق و گاز خواهيد داشت . در صورتيكه اگر از اسپليت يونيت هاي هم ظرفيت استفاده كنيد اين مبلغ تا 2.700.000 ريال هم افزايش مي يابد . براساس اين محاسبات هزينه اضافه در خصوص نصب اين چيلرها در مقايسه با اسپليت يونيت ها حداكثر طي مدت 2 ماه باز گشت خواهد شد و طي مدت 15 تا 20 سال بهره برداري مبلغي در حدود 300.000.000 ريال صرفه جويي از بابت هزينه هاي برق عايد مالك دستگاه خود شود .